De Yogalessen

De lessen worden gegeven in:
Middelburg   Stichting Padma (Lavendel zaal), Verwerijstraat 51a, Middelburg

U kunt een keus maken uit de volgende dagen en tijden:


Dag

Van

Tot

Lessen

Docent

Locatie

Maandag

18:30

20:00

Ashtanga yoga

Annemieke

Middelburg

Donderdag

18:30

20:00

Ashtanga yoga

Annemieke

Middelburg

Donderdag

20:00

21:30

Ashtanga yoga

Annemieke

Middelburg

Zaterdag

10:00

11:30

Mindfulness
8 daagse training
www.2bmindful.nl

Annemieke

Middelburg

Zaterdag

11:30

13:00

Mindfulness
8 daagse training
www.2bmindful.nl

Annemieke

Middelburg


Klik voor Route Print het lesschema

Abonnementen

Een gemiste les mag op een willekeurige maandag, donderdag of een zaterdag binnen het seizoen worden ingehaald. Indien er voldoende ruimte is in de groep.

Het nieuwe abonnement omvat de periode 19 september tot en met 24 december.
Dit zijn 14 lessen (14 weken). In de herfstvakantie gaan de lessen door.

Kosten abonnement:

Online rooster:

Wil je een les mee doen? Schrijf jezelf in op het online rooster. De link voor dit rooster ontvang je per e-mail na inschrijving of aanvraag van een proefles

Betaling

U betaalt het lesgeld voor de gehele periode contant op de eerste dag dat u een les volgt of u kunt het voor aanvang van het nieuwe seizoen overmaken naar bankrekeningnummer NL62RABO0149420358 ten name van Yogapassie. Vermeld hierbij goed uw naam. Neemt u later in het seizoen een abonnement, dan worden de abonnementskosten naar rato berekend.

Proefles

U bent altijd welkom om een proefles te volgen. De prijs voor een proefles is ?15, - Besluit u na de proefles een abonnement te nemen, dan wordt het bedrag van de proefles verrekend met het abonnementsgeld. In verband met de beperkte ruimte wel graag van tevoren overleg over de mogelijkheden.

Voorwaarden

  1. Als deelnemer draag je zelf de volledige verantwoordelijkheid voor alle risico’s, blessures of schade die kunnen ontstaan door deelname aan de lessen. Voor de inschrijving wordt er naar de voorwaarden verwezen. Bij inschrijving verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen Yogapassie of de docenten, voor elke blessure of welke schade dan ook die je op zou kunnen lopen door aan de lessen deel te nemen.
  2. Als deelnemer ben je verplicht blessures die tijdens de lessenreeks ontstaan, eventuele zwangerschap en alle medische klachten die je deelname aan de les kunnen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de docent te melden.
  3. Restitutie alleen bij uitzonderingen. Of je als deelnemer hiervoor in aanmerking komt bepaald de directie van yogapassie.